неделя, 17 март 2019 г.


ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ

на ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“?

ЗАЩОТО НЕ ПОЛУЧАВАТЕ САМО ОЦЕНКА СРЕЩУ ИМЕТО СИ В СПИСЪК.неделя, 17 февруари 2019 г.ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ


ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ“
ОРГАНИЗИРА
за учениците от 7. и 12. клас

 ПРОБНИ ИЗПИТИ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ

ПРОБНИ ИЗПИТИ за НВО в 7. клас

Продължителност: 2 часа и 30 минути
- модул НВО - 60 минути
- втори модул – 90 минути
·         Такса за явяване: 25.00 лева
Провеждат се по график. На всяка от посочените дати се дава различен изпитен вариант.
Безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки – 90 минути
ПРОБЕН ИЗПИТ за НВО
БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР
Дата
Начало
Краен срок за записване
Изпитен вариант
Дата
Начало
24.03.2019
14.00 часа
19.03.2019
Вариант №2
31.03.2019
14.00 часа
20.04.2019
14.00 часа
16.04.2019
Вариант №3
05.05.2019
14.00 часа
19.05.2019
14.00 часа
14.05.2019
Вариант №4
02.06.2019
14.00 часа
09.06.2019
14.00 часа
04.06.2019
Вариант №5
16.06.2019
14.00 часа

ПРОБНИ МАТУРИ за 12. клас

·         Продължителност: 4 часа
·         Такса за явяване: 25.00 лева
Провеждат се по график. На всяка от посочените дати се дава различен изпитен вариант.
Безплатен семинар за анализ на допуснатите грешки – 90 минути

ПРОБЕН ИЗПИТ за ДЗИ
БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР
Дата
Начало
Краен срок за записване
Изпитен вариант
Безплатен семинар
Начало
24.03.2019
9.00 часа
19.03.2019
Вариант №2
31.03.2019
16.30 часа
20.04.2019 г.
9.00 часа
16.04.2019
Вариант №3
05.05.2019
16.30 часа
12.05.2019 г.
9.00 часа
09.05.2019
Вариант №4
19.05.2019
17.00 часа

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ, съдържащо трите имена на ученика, училището,  телефон за връзка, вида на изпита и избраната дата, на нашия имейл: kinned@abv.bg

ЯВЯВАНЕ В ЗАЛАТА И  ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА: 30 минути преди началото на изпита
ИНСТРУКТАЖ: 10 минути преди началото на изпита

Таксата се заплаща в брой В ДЕНЯ НА ИЗПИТА. Издава се касов бон.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: 0889397911
Имейл: kinned@abv.bg

https://ms-bel.blogspot.com/

сряда, 5 септември 2018 г.

Facebook: Модерното училище
Блог: https://ms-bel.blogspot.com
Телефон: 0889397911
Имейл: kinned@abv.bg

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ”МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ”

ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

КУРСОВЕ
ЦЕЛОГОДИШЕН КУРС
ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

·         Група от четирима до шестима ученици
·         Продължителност:
70 учебни часа (35 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
·         Такса: 525.00 лв. Заплаща се на две вноски по график.
·         Начало: 06.10.2018 г. (събота) от 10:30 ч.
·         Лектор: Костадинка Недялкова
·         Краен срок за записване: 30.09.2018

ЦЕЛОГОДИШЕН КУРС
ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ СЛЕД ХII КЛАС

·         Група от четирима до шестима ученици
·         Продължителност:
60 учебни часа (30 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
·         Такса: 450.00 лв. Заплаща се на две вноски по график.
·         Начало: 04.11.2018 г. (неделя) от 10:30 ч.
·         Лектор: Костадинка Недялкова
·         Краен срок за записване: 10.10.2018

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ

1.        Подготовка за НВО по български език и литература след 7. клас

2.        Подготовка за ДЗИ по български език и литература след 12. клас
·         Група от четирима до шестима ученици
·         Продължителност: 10 седмици (40 учебни часа) – от март до май 2019 година; 4 учебни часа седмично (две занятия по 2 учебни часа)
·         Такса: 340.00 лв. Заплаща се на една вноска.
·         Начало: 10.03.2019 г.
·         Лектор: Костадинка Недялкова
·         Краен срок за записване: 01.03.2019
ОБУЧЕНИЕ в ГРУПА ОТ ДВАМА УЧЕНИЦИ
ПОДГОТОВКА ЗА НВО СЛЕД VII КЛАС


 • 70 учебни часа (35 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие на 2-ма ученици  - 50.00 лева (за всеки по 25.00 лева). Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 06.10.2018 г. (събота)
 • Краен срок за записване: 30.09.2018
ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ СЛЕД ХII КЛАС


 • 60 учебни часа (30 седмици - 2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие на 2-ма ученици  - 50.00 лева (за всеки по 25.00 лева). Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 04.11.2018 г. (неделя)
 • Краен срок за записване: 10.10.2018

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • 1 ученик
 • 70 учебни часа
 • 35 седмици (2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие: 40.00 лева. Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 06.10.2018 г. (събота)
 • Краен срок за записване: 30.09.2018

 • 1 ученик
 • 60 учебни часа
 • 30 седмици (2 учебни часа по 45 минути)
 • Такса за занятие: 40.00 лева. Заплаща се в деня на провеждането.
 • Начало: 04.11.2018 г. (неделя)
 • Краен срок за записване: 10.10.2018
 ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧВАТ:
·       групово/индивидуално обучение;
·       индивидуална консултация (1 учебен час);
·       пробен изпит;
·       семинар за анализ на допуснатите грешки на пробния изпит (1 учебен час).
Индивидуалното обучение и уроците на групи от двама ученици може да се провеждат както в почивни, така и в работни дни.

ЗАПИСВАНЕТО ДО КРАЙНАТА ДАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ИЗПРАТЕТЕ на нашия имейл (kinned@abv.bg) СЪОБЩЕНИЕ, съдържащо трите имена на ученика, класа, телефон за връзка, обучителната форма.

ПРОБНИ ИЗПИТИ С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА АНАЛИЗ НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ
ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ по български език и литература за НВО след 7. клас и за ДЗИ след 12. клас се провеждат по месечен график от януари до юни.

ПРОБНИ ИЗПИТИ по български език и литература за НВО след 7. клас

• Продължителност: 2 часа и 30 минути
• Провеждат се от 9.00 до 11.30 часа.
• Такса за явяване: 25.00 лева
ПРОБНИ МАТУРИ по български език и литература за ДЗИ след 12. клас

• Продължителност: 4 часа
• Провеждат се от 13.00 до 17.00 часа.
• Такса за явяване: 25.00 лева

ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
ТЕМАТИЧНИТЕ СЕМИНАРИ по български език и литература за НВО след 7. клас и за ДЗИ след 12. клас се провеждат по месечен график от декември до юни.
VII КЛАС
ХII КЛАС
ПРЕГЛЕД НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ДИАГНОСТИЧЕН ТЕСТ ВАРИАНТ №1)
ПРЕГЛЕД НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ДИАГНОСТИЧЕН ТЕСТ (ВАРИАНТ №1)
ПРЕРАЗКАЗЪТ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА (Правила и техники за създаване на преразказ на непознат текст с дидактическа задача на НВО в 7-ми клас)
БИТКАТА ЗА 30-ТЕ ТОЧКИ НА 41.ЗАДАЧА (Как да напиша аргументативен текст интерпретативно съчинение/есе на ДЗИ? Правила и техники за писане на аргументативен текст на ДЗИ)

НОРМИТЕ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК - за 7. клас      
НОРМИТЕ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК - за 12. клас    

Занятията,  семинарите и пробните изпити се провеждат в Образователен център „Модерното училище“ в гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 46